Geschiedenis van k77

77 door de jaren heen

 • 1977

  Pater Rutten

  Pater Ruth Rutten vond dat er te weinig activiteiten voor jongeren aangeboden werden vanuit de katholieke kerk. Hij wilde een activiteit organiseren in het leegstaande klooster en vroeg een aantal jongeren om uitnodigingen te verspreiden voor een feestje. Onder andere Tosca Menten kreeg samen met wat anderen een lijstje mee met namen en adressen en ging langs de deuren om deze personen persoonlijk uit te nodigen. Het feest was een groot succes en werd spoedig herhaald. Vervolgens ontstond het idee om een club te vormen, waaruit onze vereniging is ontstaan.

 • 1980

  Kontakt'77

  Pater Rutten verlaat de Woerdense katholieke kerk en de huidige muziekschool neemt zijn intrek in het Klooster. Kontakt’77 moet verhuizen naar het voormalig gasregelstation op het terrein van de oude gasfabriek, gelegen aan de Pr. Hendrikkade te Woerden. Het oude gebouw wordt met behulp van een gift van de katholieke kerk opgeknapt en Kontakt’77 neemt zijn intrek in hun nieuwe onderkomen. Vele thema- en feestavonden zullen volgen. Bij twee binnenbrandjes gaat een drumstel en een waterpomp in de brand verloren, maar de schade bleef minimaal. De LP’s en singles waren wat kromgetrokken door de hitte, maar ze draaiden nog prima.. In 1987 staat de gemeente op de stoep met de mededeling dat het gebouw op zeer verontreinigde grond staat, dat deze op kort termijn gesaneerd moet worden en dat er daarna nieuwbouw zou plaatsvinden….

 • 1987

  WCM

  Op 24 augustus 1987 moet Kontakt’77 het pand hebben verlaten, zonder dat er een alternatieve locatie bekend is/ of is aangewezen door de gemeente. Gelukkig wordt er een locatie gevonden op het sportpark Cromwijck, dat eerst voor een korte periode gedeeld moet worden met Wijk Contact Molenvliet (WCM). Na een klein jaar verlaat de WCM het pand en Kontakt’77 heeft weer zijn eigen verenigingsgebouw. Uiteindelijk komt ook daar een scholierensoos, live muziek en worden er themafeesten, sportwedstrijden en ‘overige culturele avonden’ georganiseerd, totdat…..

 • 1989

  Vuur en vlam

  Op 26 maart 1989 staat het verenigingsgebouw in vuur en vlam. Een logboek van de brandweer Woerden zegt: “26 maart 1989,..Felle brand NEKT jongerensociëteit Kontakt ‘77. Ook is er een artikel verschenen in de Woerdense Courant. Alles gaat verloren, het pand, meubilair, muziekinstallatie en honderden lp’s en singles. Maar ook dit incident zou K’77 niet de das om doen…en de vereniging kan tijdelijk in het buurthuis Schildershonk op de Rembrandtlaan. In hetzelfde jaar wordt er toestemming verleend tot de (nieuw)bouw van het huidige pand. Ondanks de beperkte ruimte in dat kleine pandje zouden ook daar veel feesten en gezellige avonden plaatsvinden.

 • 1991

  K'77 Hoge Rijndijk

  In 1991 is dan eindelijk de opening van het huidige K’77-gebouw aan de Hoge Rijndijk, waarbij de toenmalige voorzitter Albert de Goey samen met burgemeester van Zwieten een koud biertje tappen en daarmee het nieuwe pand officieel openen. Vanaf dat moment werd er weer van alles georganiseerd, zoals het scholierencafé, live muziek, themafeesten en open podia-avonden.

 • 1993

  K’-Pop Festival!

  Het eerste ‘festival’ van K’77 vindt plaats op 21 augustus 1993: K’-Pop Festival! Dit festival vindt plaats achter het pand van K’, met een gezelschap van 200 man. Optredens van The Beat Busters (SKA), Tufi Pazo (Funk) en The Hills of Harlem (Blues).

 • 1997

  20-jaar bestaan

  K’77 viert haar eerste driedaagse jubilea voor 20 jaar bestaan. Er zijn twee bandavonden geweest met o.a. de bands Bad to the Bone, Let’s Quit en Hallo Venray – in die tijd bekende bands. Daarnaast was er een reünie-middag voor oud-vrijwilligers. Naar verluid zijn er dat weekend 46 fusten bier opgegaan..

 • 1998

  BLØF

  In september treedt de band BLØF op als seizoensopener. Liefs uit Londen was net uit en populair, waardoor BLØF in de hitlijsten stond. In de zomer braken ze door, maar gelukkig had de programmeur hen al in april geboekt. Ze waren helemaal hot toen ze kwamen optreden. Twee weken van tevoren is het nog verplaatst van zaterdag naar vrijdag i.v.m. een tv-optreden wat ze aangeboden hadden gekregen. Op de avond zelf kwamen ze rechtstreeks van een andere show af, met vrachtwagen. Eén van hen keek even binnen om het hoekje en riep naar buiten ‘Nou, neem maar alleen het kleine setje mee. Laat de rest maar in de vrachtwagen!’. Ze hebben ter plekke de setlist een beetje aangepast, zodat er wat meer rock-achtige nummers voorbij kwamen. De show was uitverkocht en iedereen heeft onwijs genoten van de avond. Een memorabele avond voor velen.

 • 2002

  25 jaar

  K’77 bestaat 25 jaar! Het weekend bevatte optredens van Travoltas, The Devons, Dusk Till Dawn en Rude Rich and the High Notes. Het was een top avond!

 • 2005

  K’boom

  Op 25 juni 2005 vindt het tweede festival van K’77 plaats: K’boom. Ditmaal op iets groter terrein, namelijk op het basketbalveld van De Badkuip. Onder andere trad de band Melodramatic op. Tijdens hun optreden kwam MTV langs met een knalroze jeep om een stukje te filmen. Er was 300 a 400 man op het festival. Helaas is hierna geen festival meer teruggekomen.

 • 2007

  30 jaar bestaan

  Dit jaar bestaat K’77 30 jaar! De bands The Fawaka Brothers, Let’s Quit en Auburn Bums traden onder andere op. Het weekend stond opnieuw in het teken van nostalgie en samenkomen van verschillende generaties bezoekers en vrijwilligers.

 • 2012

  35-jaar bestaan

  K’77 bestaat alweer 35 jaar! Er vonden optredens van Silver Linings, General Lee, The Shenanigans, Twinty Sicks en The Bazzookas plaats. Ook was er opnieuw een reüniemiddag op zondag voor oud-vrijwilligers om bij elkaar te komen en herinneringen op te halen.

 • 2017

  40-jaar bestaan

  K’77 bestaat 40 jaar en dit wordt gevierd met een jubileumweekend. In dit weekend waren er optredens van The Big Fat Bitches, Jacklust, We Are The Reason, The Dutch Duke én Andere Koek. Interessant detail: In het jubileumweekend kwam een motoragent naar K’ toe gereden met de vraag of er ooit eens een kluis bij ons gestolen was. Daar konden vrijwilligers volmondig ‘Ja’ op antwoorden, want in 2009 heeft er een inbraak in K’77 plaatsgevonden. De agent gaf aan dat er een kluis was gevonden in de sloot achter het pand. Dit bleek inderdaad om de oude K’luis te gaan! Gestolen Kluis
  K'77 40jaar bestaan

 • 2017 – 2019

  APV en onderhoud

  K’77 heeft te maken gehad met veranderende regelgeving in de APV, waardoor de schenktijden waren ingekort. Na veel overleg met de lokale politiek en belanghebbenden is er een initiatiefvoorstel gedaan waarmee de schenktijden weer een stukje zijn verruimd voor de jongerensociëteiten van Woerden en omstreken. Er is in deze periode actief gewerkt aan het onderhoud van het pand, maar dit bracht ook kosten met zich mee. Hiervoor heeft K’77 financiële bijdrages ontvangen van het VSB Fonds, Rabo Dichtbijfonds, Cultuurplatform Woerden en NL Doet (Oranjefonds). Het dak van het verenigingsgebouw is vervangen en de binnenkant heeft een nieuwe lik verf gekregen.

 • 2020 - 2021

  Corona, tijd voor onderhoud

  Vanaf maart 2020 zijn er corona-maatregelen. Dit betekende beperkte openingstijden en bezoekersaantallen. Zo zijn er tevens twee lockdowns geweest waarin K’77 haar deuren moest sluiten. In de zomer van 2020 is het festival Onder de Bomen georganiseerd in Woerden, waar K’ haar eigen avond toebedeeld kreeg op 28 augustus. Op deze avond traden Frozen Five en The Pinheads op, beiden erg bekend bij K’. Ook deze periode heeft het klusteam van K’77 niet stilgezeten. Er is geklust binnen in K’ én de buitenkant van het pand heeft een nieuwe kleur gekregen. Ook de gemeente heeft werkzaamheden verricht aan de straat, wat onder andere in een geheel nieuw terras heeft geresulteerd.

 • 2022

  45jaar K'77

  K'77 heeft na een moeilijke periode het 45 jaar bestaan gered! We hebben na een lange tijd weer een nieuwe stroom aan vrijwilligers die met veel zin het nalatenschap van K'77 voortzetten. Dit is groots gevierd in het jubileumweekend met optredens van Lemon, Rattlesnake shake, B.I.D.S en Yotta. Na deze 2 dagen van feest was de reünie voor alle (oud) vrijwilligers door de jaren heen. Leuk om te weten: Tijdens de Reünie werden de oude buitenborden geveild en hebben we meer dan €600,- opgehaald!

 • De
  Toekomst